Fågelskydd

Fågelskyddet är en av kärnorna i vår verksamhet.

Under 2010-talet har vi framför allt gjort långsiktiga insatser för att bevara ortolansparv och råka, två karaktärsarter för Uppland som på senare tid har minskat kraftigt. Vi har även börjat kartlägga och skydda tornseglare som får allt svårare att hitta boplatser i nybyggda och renoverade hus. Vi engagerar oss även i den pågående bildningen av det nya naturreservatet Årike Fyris. Det är fler projekt vi genomför, bl.a. tjäder, backsvala, skräntärna, våtmarksfåglar i Tämnaren, vitryggig hackspett.

Mer om om vad vi gör inom fågelskydd kan du läsa här på UOFs webbsida. Vi presenterar också fortlöpande vårt fågelskyddsarbete i föreningens tidskrift Fåglar i Uppland.

I fågelskyddsarbetet ingår också att svara på remisser, om t.ex. reservatsbildningar, skyddsjakt, mm.

Om du är intresserad av att hjälpa till i arbetet är du varmt välkommen att höra av dig till vår fågelskyddsansvarige Mikael Malmaeus på mikael.malmaeus@gmail.com. Ingen insats är för liten, och ju fler som engagerar sig, desto bättre kan vi skydda fåglarna i vår närhet!

                                                                                                                   Råka

Projekt Skräntärna

Tornseglarprojektet

Tjädergruppen Uppland

Fåglar och glas

Fågelskydd – fler projekt: Ortolansparv, Råka, Projekt Tärnor och måsar i Tämnaren, Projekt vitryggig hackspett

Remisser

Inventeringar

Fågelskyddsfonden

UOFs Naturvårdspris