Kontakt

UOF Upplands Fågelskådare
Box 59
751 03 UPPSALA

Telefon: ordförande Ulrik Lötberg 0708139386

E-post: info.uof@gmail.com

Postgiro: 22 87 04-3

Organisationsnummer: 817602-4746