Fågellokaler

Uppland hyser många fina fågellokaler i olika miljöer. Därför har vi i samarbete med Birdlife Sverige tagit fram en webbaserad plattform för Upplands fågellokaler, och på sikt kommer även en app för smartphones att utvecklas. En del lokaler är nya men många bygger på innehållet i boken ”Fågellokaler i Uppland & Stockholms län” från 1999 och dessa beskrivningar håller succesivt på att uppdateras. Vi är därför mycket tacksamma för feedback om du hittar några faktafel, eller om du har förslag på förbättringar, både i texter och kartor. Du är också välkommen att höra av dig om du vill hjälpa till att justera texter eller kan bidra med foton från någon lokal. Kontakta då Patrick Fritzson på p.fritzson@telia.com eller Åke Danielsson på ake.daniel@gmail.com.

Välkommen att utforska den nya fågellokalssidan här nedanför eller direkt på Svenska Fågellokalers hemsida (den sidan utnyttjar hela skärmen)