Söndagens vardagsvandring på Lövstaslätten 10 september 2023

Söndagsvandring på Lövstaslätten bjöd på fler fåglar än deltagare, men tre tappra deltagare anslöt till vandringen. Soluppgången var enastående och förgyllde promenaden ned till Lilla bron. Här slog vi upp tubkikarna och det lät inte dröja på sig innan den första blåhaken satt och spanade uppe bland topparna i majsfältet. Under nästan en timme bjöds vi på fina obsar av minst tre individer. Även det karakteristiska lockläte hördes bra. Annars var det viss rörelse på fåglarna med sädesärlor, trädpiplärka och ängspiplärka bland de vanligare. En gigantisk gåsflock (ca 1000, mestadels grågäss) sågs långt i norr. Ett 20 tal ljungpipare rastade tillsammans med 4 större strandpipare. På rovfågelsfronten sågs både brun kärrhök, ormvråk, tornfalk och en väststräckande fiskgjuse. En ladusvala flög förbi precis som vi packade ihop.

Stort tack till er som kom, eder exkursionsledare Jan

Torsdagens vardagsvandring i Hågadalen 7 september 2023

Torsdagen erbjöd en riktigt varm kväll med sol och 20 grader. Vi samlades 11 personer och begav oss ner i Hågadalen tillsammans med ciceron Henrik Bergendal. Vi fick avnjuta många fina observationer längts med stigarna och åkanten.

Vi hade en stor mängd ladusvalor flygande högt över oss under en stor del av vandringen. Vi stannade ett tag vid Kungs Björns bro över Hågaån där vi lite snabbt fick syn på två mandarinänder. Sedan hade vi en stenknäck som satte sig något gömd högt upp i en asp men tillät oss en lång observation innan den flög sin väg. Vidare påväg från bron dök det upp en stjärmesflock som vi fick umgås med på mycket nära håll. Ingen kikare behövdes här!

Längst med Hågaån fick vi bland annat syn på entita, svarthätta, gulsparv, sädesärla och lövsångare. Vi avslutade vandringen med några rop från korpen på andra sidan dalen.

Tack för en fantastisk härlig och händelserik kväll!

/Linnea Lindelöf