Skapa nya boplatser – Integrerade holkstenar

innehåll på sidan som pdf

Hjälp bevara biologisk mångfald i städer genom hjälpa hushäckande fåglar som tornseglare: Skapa nya boplatser för tornseglare vid nybyggnation som integrerade boplatser – integrerade i tak eller fasad.

Foto: Jochem Kühnen

Integrerade boplatser kan enkelt installeras vid nybyggnation, men ett bra tillfälle kan också vara i samband med renoveringar.

Hämta råd hos en tornseglarkunnig inför uppsättandet – lösningen behöver anpassas eftersom  förutsättningar för etablering av häckande tornseglare varierar från plats till plats.

INTEGRERADE HOLKSTENAR

Specifikt utvecklade holkstenar (nest box bricks) kan integreras i fasaden på både äldre och nybyggda hus. Värmebryggor undviks genom att bygga in dem i de värmeisolerande skikten, eller med bakomliggande isolering.

Beroende på typ av fasadisolering integreras holkstenarna antingen helt eller delvis i fasaden. Man kan också sätta holkstenen bakom (på insidan av) isoleringsskiktet med en tunnel genom isoleringen som fåglarna kan krypa i. Insidan på en sådan  tunnel  bör vara grov så att tornseglarna får fäste med sina klor. Tunneln ska slutta lätt utåt så att inget vatten kan tränga in. Om holkstenar placeras i fasad vid trapphus eller takutrymmen som inte värms upp undviks problem med värmeförlust helt och hållet.

Fler exempel:

Beroende på typ av fasadisolering integreras holkstenarna antingen helt i fasaden (bilderna ovan), eller som här (bilden nedan) delvis med en utstickande del:

Foto: Regine Tantau

Montering av integrerade holkstenar:

  1. Placering och isolering bakom: holkstenen passas in mellan tillskurna isoleringsplattorna, sätt in holkstenen med rätt orientering dvs. liggande (vågrätt) med ingångshålet på sidan, lägg evtl. extra isolering bakom holkstenen dvs. mellan holksten och vägg.
  2. Fixering, armering, puts: holkstenar av träbetong (eftersom de är något tyngre) ska förankras i isoleringen (pluggar, tätskum), evtl. lägg på armeringsnät – sedan kan det putsas (täck av hålet medan väggen putsas)

Det finns olika typer av holkstenar, av olika tillverkare (observera att det kan förekomma långa leveranstider), t ex:

Boplatser kan integreras i fasaden, precis nedanför (under överhängande) takkant:

Holkstenen byggs in i det värmeisolerande skiktet.
Holkstenen kan också monteras bakom (på insidan av) isoleringsskikten.
Boplatsen blir tillgängligt via en kryptunnel (rör med grov insida för tornseglarna att få fäste med sina klo).
Det finns många projekt i bl.a. Storbritannien, Tyskland, eller som här i Belgien,
som hjälper tornseglarna med nya bostäder. Foto: Martine Wauters

Fler exempel:

Husets hela fasaden med ett flertal inbyggda holkstenar. Nederländerna. Foto: Jochem Kühnen
På liknande sätt, med bakomliggande isolering, integreras här holkstenar i fasaden av en byggnad med platt tak, längst uppe strax nedanför takkanten. Belgien. Foto: M. Vandurme

Rätt plats för holkstenar

  • Placera dem längst uppe direkt under eller strax nedanför takkanten. Det är där tornseglarna letar eftersom det är där de är vana att hitta hål på äldre hus. Det kan vara under takfoten, eller längs takfallen vid gaveln. För hus med platt tak är bästa platsen också strax nedanför takkanten.
  • Minimumhöjd bör vara 4 meter över marknivå, men gärna 6 meter eller högre.
  • Det ska finnas fria inflygningsmöjligheter riktade mot öppen mark eftersom tornseglare susar direkt in i bohålet med hög hastighet och inte har någon möjlighet att väja för hinder (träd, buskar, ställningar, utrymningsstegar, tvättlinor, ledningstrådar eller liknande).

Undvik placering ovanför fönster, balkong och uteplatser för att undvika möjliga konflikter med de boende. Tornseglare är renliga och det är sällan man ser spillning vid inflygningsöppningar och under bon. Men om en boplats tas över av en annan fågelart,  t.ex. gråsparv, kan det  samlas spillning nedanför boet. Av samma anledning – sätt upp externa holkar utan utrymme ovanför, eller använd holkar med sluttande tak, så att inte duvor kan bygga sitt bo ovanpå.

Tornseglare behöver fritt utrymme för att flyga in till boplatsen underifrån och vid utflygning behöver de ett par meter att falla och få vind under vingarna, placera holken minst 4 meter upp:

Kontakta gärna tornseglarprojektet Uppsala (kontakt: Debora Arlt) för ytterligare råd och vägledning.

Här hittar du en sammanställning över vad det är som tornseglare behöver för att kunna bygga bo och häcka:

CHECKLISTA – tornseglarhäckplatser

checklistan som pdf


Material och text sammanställt av Debora Arlt. Text till större delar baserad på material i broschyren ”Das Mauersegler-Baubuch” utgiven av LBV München