Information och råd om tornseglare

Här hittar du information och råd om hur du kan hjälpa tornseglarna.

Foto: Tomi Muukkonen/birdphoto.fi

broschyr, 8 sidor: ”Tornseglarna behöver vår hjälp! Vad du kan göra för att bevara gamla boplatser och skapa nya

broschyr, ca 30 sidor: ”Tornseglarna behöver vår hjälp” – Information och råd för husägare, stadsplanerare, arkitekter, byggherrar och tornseglarälskande privatpersoner: omslag, utdrag (Layout: Caroline Jägerfeld. © UOF Upplands Fågelskådare, samt respektive fotograf/illustratör.)

När du hittar en tornseglare på marken

Hjälpa tornseglarna – skydda befintliga och skapa nya boplatser (introduktion)

Renovering av tak & fasad

Skapa nya boplatser – Integrerade holkstenar

Skapa nya boplatser – Externa holkar

Checklista – Häckplats för tornseglare

Vid nyetablering – Hjälp tornseglarna att upptäcka nya boplatser

–Faunavänliga fasader

För arkitekter, stadsplanerare och byggherrar

För bostadsrättsföreningar


Material och text sammanställt av Debora Arlt. Texten till större delar baserad på material i broschyren ”Das Mauersegler-Baubuch” utgiven av LBV München. Illustrationer: Debora Arlt. Tack för inspiration och fotografier till Martine Wauters, Klaus Roggel, Regine Tantau, Jochem Kühnen, Ingolf Grabow (Mauerseglerinitiative Frankfurt), Wolfgang Schreiber, och tack till alla övriga fotografer.


LÄNKAR: