Fågelskydd

Fågelskyddet är en av kärnorna i vår verksamhet. Under 2010-talet har vi framför allt gjort långsiktiga insatser för att bevara ortolansparv och råka, två karaktärsarter för Uppland som på senare tid har minskat kraftigt. Mer nyligen har vi även börjat kartlägga och skydda tornseglare som får allt svårare att hitta boplatser i nybyggda och renoverade hus. Vi engagerar oss även i den pågående bildningen av det nya naturreservatet Årike Fyris.

I fågelskyddsarbetet ingår också att svara på remisser, om t.ex. reservatsbildningar, skyddsjakt, mm.

Om du är intresserad av att hjälpa till i arbetet är du varmt välkommen att höra av dig till vår fågelskyddsansvarige Mikael Malmaeus på mikael.malmaeus@gmail.com. Ingen insats är för liten, och ju fler som engagerar sig, desto bättre kan vi skydda fåglarna i vår närhet!

Råka

Vi presenterar fortlöpande vårt fågelskyddsarbete i föreningens tidskrift Fåglar i Uppland. Här nedan kan du läsa några av de senaste årens texter.

Ortolansparv
Ortolansparvens ovissa framtid – FiU nr 4 2017
Från ord till handling för ortolanen – FiU nr 4 2015

Råka
Inventering av häckande råka i Uppsala kommun 2018 – FiU nr 1 2019

Inventering av häckande råka i Uppsala kommun 2014 – FiU nr 4 2014

Tornseglare
Var häckar tornseglarna i Uppsala? – FiU nr 3 2017

Några axplock från aktiviteter kan du också läsa på sidan Fågelskydd: mer av vad vi gör.