Rapportera på Artportalen

Här ger vi information och tips om vad som kan vara viktigt att rapportera på Artportalen, och hur:

Några xempel på hur du kan rapportera i Artportalen (källa: Niklas Aronsson i Vår Fågelvärld 4.2019):

Här kan du läsa mer: