Rapportera på Artportalen

Här ger vi information och tips om vad som kan vara viktigt att rapportera på Artportalen, och hur:

Några xempel på hur du kan rapportera i Artportalen (källa: Niklas Aronsson i Vår Fågelvärld 4.2019):

Här kan du läsa mer:

Aronsson 2019 Bli mer exakt i din rapportering. Rapportering i Artportalen. Vår Fågelvärld 4.2019, s. 50-52

Grahn m.fl. 2020 ”Finns fyndet inte i Artportalen så finns det inte.” Artportalen – Ur myndigheternas perspektiv. Vår Fågelvärld 2.2020, s. 18-22

Arlt 2021 Fågelrapporten Uppland – källan till kunskapen är Artportalen. Fåglar i Uppland 3.2021, s. 36-39