Strategi för UOF 2016–2020

Under 2015 och början av 2016 arbetade styrelsen fram en strategi för föreningens arbete de kommande fem åren. I detta dokument ingår föreningens vision, delmål och konkreta åtgärder för att nå dit vi vill. Strategin presenterades för och antogs av medlemmarna i samband med årsmötet 2016.

Hela strategin finner du här:
Mot 1000 medlemmar och fler aktiva