Engagera sig i UOF – hur gör jag?

Vill du värna om fåglar och bidra till en aktuell och levande förening? Då är du varmt välkommen att engagera dig i UOF Upplands Fågelskådare! Allt arbete i UOF är ideellt och utan medlemmarnas engagemang skulle föreningen inte finnas. Det är väldigt roligt och givande att vara en aktiv del av föreningen.
Verksamheten är uppdelad i ett antal olika verksamhetsgrupper. Det krävs inga expertkunskaper eller tunga åtaganden, alla kan bidra utifrån sina egna förutsättningar. I alla grupper är det fritt att följa med och titta några gånger utan att förbinda sig till någonting, så var inte rädd för att ta kontakt med en eller flera av grupperna. Vi ser fram emot att höra från dig!

Fågelskydd och inventering – Om du vill vara med och skydda fåglarna och deras livsmiljö finns det möjlighet att bidra både med praktiskt inventerings- och fältarbete, dialog med myndigheter/företag och administrativa sysslor. Hör av dig till Mikael Malmaeus på mikael.malmaeus@gmail.com.

Fåglar i Uppland – Föreningens tidskrift FiU är en central del av verksamheten och här kan man jobba med allt från att planera tidningens innehåll och skriva artiklar/texter till att fixa layout, sköta kontakten med annonsörer och fotografer, korrekturläsa och kuvertera. Kontakta Peter Schmidt på peter.kauffeldt.schmidt@gmail.com.

Försäljning – Den här gruppen har hand om shoppen och föreningens merchandise samt är med och organiserar publika evenemang såsom Stadsskogens dag. Man kan hjälpa till med både administrativa och praktiska uppgifter. Kontakta Patrick Fritzson på p.fritzson@telia.com.

Program – Programgruppen tar fram föreningens aktivitetsprogram med exkursioner, inneträffar, kurser med mera. En del av oss leder exkursioner själva men det är absolut inget krav. Vi vill gärna få in nya tankar om vad vårt program ska innehålla. Om du vill hjälpa till med programmet eller bli exkursionsledare vänder du dig till Per Johan Ulfendahl på perjohan.ulfendahl@telia.com. Om du är intresserad av vår verksamhet riktad till barn kontaktar du istället Petter Haldén på petter.halden@gmail.com.

CES-ringmärkning Oxängen – Ringmärkningsverksamheten samordnas och får stöd av UOF. Vid Vendelsjön ligger märkplatsen där vi ringmärker häck-fåglar under maj-augusti och även under hösten när andan faller på. Man kan hjälpa till både med ringmärkningen och med skötsel av märkplatsen, röjning av vegetation och dylikt. Kontakta Nina Janelm på enjigrrl@yahoo.com om du vill vara med.

Utöver verksamhetsgrupperna får man gärna vara med i arbetet med hemsidan och sociala medier. Inga tekniska förkunskaper behövs. Hör av dig till Samuel Persson på samper97@gmail.com.