Om föreningen

UOF Upplands Fågelskådare (tidigare Upplands Ornitologiska Förening) bildades år 1971. Föreningens syfte är att skapa kontakt mellan medlemmarna, att väcka och underhålla intresset för fåglar och fågelmiljöer samt att främja utforskandet och skyddet av Upplands fågelfauna.

Havsörnen är Upplands landskapsdjur

Läs mer om vår verksamhet på länkarna nedan:

Bli medlem
Engagera dig i UOF
Oxängens CES-ringmärkning
Rrk Uppland
Styrelsen
Strategi för UOF 2016-2020
Föreningsstadgar
Broschyr
Gamla hemsidan