Wilsonbeckasin – ny art för landet, sedd i Uppland

Foto: Martin Molin

Under lördagen den 13 april hittade Ragnar Hall, vad han då trodde, en spelande hökuggla vid Karboda, Knypplanvägen i norra Uppland. Men fågeln gav huvudbry efter det att Torbjörn Elvius sett en beckasin som lät som en höguggla. Och visst låter de väldigt lika! Sannolikheten att det skulle vara något annat i Sverige med det lätet är mycket liten. Flera skådare, bland annat Kalle Brinell, Martin Tjernberg mfl, åkte till platsen under söndagskvällen och kunde konstatera att fågeln var en wilsonbeckasin! Med andra ord en ny art för Sverige!