Vinterfåglar inpå knuten

Visst är det kul att mata fåglar på vintern? Många fåglar kan man då betrakta på nära håll! Det blir liksom aldrig tråkigt och man lär sig en hel del om olika arter och deras personligheter vid sidan om!

Årets stora fågelräkning Vinterfåglar Inpå Knuten, arrangerat av BirdLife Sverige, som pågick 25-28 januari runtom i landet, ser ut att slå rekord. Alla rapporter har inte kommit in än men det kan bli rapporter från uppåt 25.000 matningar. I skrivande stund (29/1, alltså dagen efter) har det kommit rapporter från ca 19200 matningar från hela Sverige, och Uppsala kommun toppar även i år kommunlistan med i skrivande stund nästan 26000 fågelindivider rapporterat från nästan 450 matningar (nästan 75 fler än i fjol!).

I hela landet toppar som vanligt talgoxe med flest rapporterade individer, tätt följd av pilfink som brukar hålla sig i topp 3. Sedan ligger gråsiska precis som i fjol på plats 3. Gråsiskan är en så kallad invasionsfågel som vissa år förekommer i mängder medan den andra år är mindre vanlig.

Uppsala län är 5:e på länstoppen och sett till antal individer så kommer här, i likhet med hela landet, talgoxe, pilfink, blåmes och domherre med bland topp 5. Men i Uppsala län sticker gråsiskan ut och intar plats 1 med ca 13500 rapporterade individer, jämfört med fjolårets knappt 2000.

Upplands Fågelskådare har varit med och träffat P4 Radio Uppland vid skogsmatningen vid foten av Uppsala åsen, nära Övre Föret. Lyssna på inslaget här: https://t.sr.se/2FUxoWt

Vill du läsa mer om vinterfågelräkningen kan du göra det på Birdlife Sveriges sida: http://birdlife.se/evenemang/vinterfaglar/ och på Natursidan: https://www.natursidan.se/nyheter/vinterfagelrakningen-ser-ut-att-sla-rekord-kan-bli-over-20-000-deltagare/