Omröstning – vad ska föreningen heta?

Styrelsen för Upplands Ornitologiska förening har beslutat att ta fram ett nytt namn på föreningen. Det ska användas som tillägg till det nuvarande namnet, som alltså behålls även framöver.

Skälen är dels att signalera förnyelse, dels att benämningen ornitologi inte på ett tydligt sätt täcker föreningens breda verksamhet och det kan vara svårt att identifiera sig som ornitolog. Namnändringen är en del av den nyligen framtagna föreningsstrategin, där det finns ett tydligt mål att UOF inom fem år ska ha minst 1000 medlemmar. Strategin presenterades och antogs på årsmötet 2016 och finns att läsa här.

Styrelsen vill härmed erbjuda och uppmana alla medlemmar att delta i en rådgivande omröstning i form av en webbaserad enkät och pågår t.o.m. fredag 15 juli 2016. För er som inte har tillgång till internet finns möjligheten att lägga en skriftlig röst per post (kontaktuppgifter).

OMRÖSTNINGEN AVSLUTAD

Tack alla som röstade!