Vad är problemet med skarven?

är rubriken på BirdLife Sveriges svar på en debattartikel som påstår att ”skarven rubbar det
marina ekosystemet och är ett direkt hot mot fiskebestånd i haven
”. Som faktabaserad naturvårdsorganisation med expertkunskaper om fåglar anser BirdLife Sverige att påståenden bör bemötas, inte minst i ljuset av att det verkar bli allt vanligare att politiker inte anser sig behöva lyssna på vare sig vetenskap eller experter.

Länkar till debattartikeln och BirdLife Sveriges svar hittar du här på sidan Skyddsjakt på storskarv

Storskarv. Foto: Jon Hessman