UOF Upplands fågelskådare – UPPDATERAT årsmöte 18 mars CORONA INFORMATION

Med tanke på utvecklingen av Corona pandemin har vi bestämt att vi trots allt kommer genomföra årsmötet men i en begränsad version. Dagordningen kommer gås igenom men inga fördjupningar kommer göras i verksamheten. Vi kommer inte ha vare sig fika eller föredrag utan så snabbt som möjligt gå igenom årsmöteshandlingarnas viktiga delar så som val och ekonomi.

 

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer ber vi er tänka efter om ni är över 70 år om ni verkligen behöver komma.

 

I övrigt gäller att känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du låta bli att träffa andra människor. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

 

Liksom förut är det viktigt att om du känner dig osäker så stanna hellre hemma än gå, det kommer fler årsmöte och det viktiga är att vi tar hand om varandra.

 

Å styrelsens vägnar

Jan Wärnbäck, Ordförande