UOF Upplands fågelskådare – årsmöte 18 mars CORONA INFORMATION

I nuläget avser vi genomföra årsmötet enligt tidigare utskick, det vill säga onsdag den 18 mars med början 18.30 och avslut runt 21. Vi följer självklart utvecklingen av Corona och förhåller oss till eventuell ny information löpande. Kolla hemsida eller facebook för senaste information i början på nästa vecka.

I övrigt gäller de försiktighetsmått och råd som Folkhälsomyndigheten anger:

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Känner du dig osäker så stanna hellre hemma än gå, det kommer ett årsmöte nästa år också och det viktiga är att vi tänker på varandra och andra.

Å styrelsens vägnar

Jan Wärnbäck, Ordförande