Söndagens vardagsvandring på Lövstaslätten 10 september 2023

Söndagsvandring på Lövstaslätten bjöd på fler fåglar än deltagare, men tre tappra deltagare anslöt till vandringen. Soluppgången var enastående och förgyllde promenaden ned till Lilla bron. Här slog vi upp tubkikarna och det lät inte dröja på sig innan den första blåhaken satt och spanade uppe bland topparna i majsfältet. Under nästan en timme bjöds vi på fina obsar av minst tre individer. Även det karakteristiska lockläte hördes bra. Annars var det viss rörelse på fåglarna med sädesärlor, trädpiplärka och ängspiplärka bland de vanligare. En gigantisk gåsflock (ca 1000, mestadels grågäss) sågs långt i norr. Ett 20 tal ljungpipare rastade tillsammans med 4 större strandpipare. På rovfågelsfronten sågs både brun kärrhök, ormvråk, tornfalk och en väststräckande fiskgjuse. En ladusvala flög förbi precis som vi packade ihop.

Stort tack till er som kom, eder exkursionsledare Jan