Ortolansparv och råka – vad gör UOF för att rädda dessa uppländska häckfåglar? 18 nov

På onsdag ägnar vi en helkväll åt två paradarter för det uppländska fågelskyddet, råka och ortolansparv. Varför minskar de så kraftigt och vilka insatser gör UOF för att rädda dem kvar som häckfåglar i Uppland? Räcker detta eller behövs mer? Varför flyttar råkorna från Uppsala till Björklinge? Är de välkomna där?

Vi delar kvällen i två pass som ägnas åt varsin av dessa arter. Däremellan blir det paus och möjlighet till diskussion över en fika. Fredrik Friberg och Mikael Malmaeus redogör för situationen för råkan i Uppsala kommun och Peter Schmidt och Jan Wärnbäck berättar om arbetet med ortolansparven.

Särskilt inbjudna är Bengt-Olov Stolt, som inventerat ortolansparv runt Uppsala sedan 1950-talet, och Martin Tjernberg, med gedigen erfarenhet av bland annat Uppsalas råkdungar. Vi hoppas att även en representant från Uppsala kommun kan närvara och redogöra för kommunens råkpolicy.

Lokal: EBC, Norbyvägen 14, Uppsala.
Tid: kl 18:30
Ingen anmälan eller kostnad.

Frågor om inneträffen: kontakta petter.halden@gmail.com