Öppnade upp sitt hem för skådare


© Klara Öman: rostsparv

När den mycket sällsynta fågeln rostsparv kom på besök till familjen Öhmans fågelmatning i Kyrkbyn, Skutskär, öppnade de upp sitt hem för tillresande fågelskådare. Det var nämligen så att fågeln enbart kunde ses från köksfönstret, detta på grund av att de vaksamma fåglarna inte kom fram till matningen om man stod ute.

Redan den 19/12 hittade Klara, hemma hos sina föräldrar, en udda fågel vad hon då bestämde till ortolansparv. Ortolansparv och rostsparv är mycket lika varandra. Och sannolikheten att det skulle vara en rostsparv är mycket liten. När Klara publicerade observationen med bild på sociala medier och artportalen den 23/12 bestämdes fågeln till rostsparv!

UOF, Upplands fågelskådare vill riktat ett varmt tack till familjen Öhman för att de öppnade upp sitt hem så att alla de tillresta fågelskådare fick se en drömart, och en tidig julklapp, inifrån stugvärmen.

Sidan uppdateras