Holkverkstad på Biotopia

Onsdag 27/2 har du chans att höra om göktytan, staren och tornseglare. Dessa tre arter har minskat på senare år, och ett sätt att hindra nedgången är att erbjuda holkar som passar deras behov. Vi berättar om fåglarna och ger tips på hur man kan göra för att få dem att trivas i sina holkar. Sedan går vi in i verkstaden och bygger ihop holkar från byggsatser där man borrar, skruvar och spikar ihop holkarna.

Anmäl dig på Biotopia: http://www.biotopia.nu/kalender/aktiviteter/holkverkstad-for-vuxna/