Göktytor

Här har en vuxen göktyta blivit ringmärkt och innan den släpps får den uppvisa varför den heter ”wryneck” på engelska och ”Wendehals” på tyska – se på video som spelats in av Petra Ögren:

Lasse Fröjdlund fick årets naturvårdspris för att på ett dedikerat sätt och med inspirerande intresse och driv, samlat intresserade för att arbeta med att förbättra för länets göktytor (se inlägg 2019/03/22). Genom att sätta upp och kontrollera holkar har både kunskapen om och förutsättningarna för göktytan förbättrats.

Just nu är göktytorna i full fart med att mata sina ungar, de första ungarna blir flygfärdiga i dessa dagar. Innan ungarna lämnar holken passar Lasse & co på att ringmärka både ungarna och deras föräldrar för att kunna studera vilka som överlever och kommer tillbaka för att häcka påföljande år och var de slår sig ner.

Det har visat sig att det är ytterst få av de ungfåglarna som slår sig ner för att häcka i sina hemmamarker. De vuxna däremot återkommer ofta till en holk i närhet där de häckat tidigare.

En unge ca två veckor gammal har blivit ringmärkt. Foto: Debora Arlt