Fågeltornskampen 2022 blir av!

BirdLife Sverige anordnar återigen fågeltornskampen efter pandemin!

Fågeltornskampen går i korthet ut på att under dagen bemanna svenska fågeltorn med lag som ska räkna alla fågelarter som hörs och ses. Tävlingen startar klockan 05:00 lördagen den 7:e maj och avslutas klockan 13:00. Lagen består av 3-8 medlemmar men givetvis kan fler hjälpa till att hitta fåglar. Regelverket säger att minst två måste höra eller se arten för att den ska få räknas (tidigare gällde att alla i laget var tvungna att se arten). Det behöver inte ske simultant på samma fågelindivid utan en enskild lagmedlem som missat en art kan komplettera senare om arten dyker upp igen.

Efter klockan 13:00 är det viktigt att så fort som möjligt för laget att inkomma med antal arter och artlista på anvisat formulär.

Anmäl ditt lag senast den 6 maj via denna länken: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…Mer info skickas till anmälda lag när evenemanget närmar sig. Det går bra att anmäla fågeltorn redan nu. Fyll gärna i UOF Upplands fågelskådare på rad 9 och hör av er till Samuel Persson på samper97@gmail.com eller telefon 0736854892 så att vi kan hålla koll på resultaten i Uppland 🙂

Kontrollera att ditt torn finns med i listan nedan efter anmälan! Skicka annars en påminnelse till BirdLife Sverige.

Se alla anmälda torn 2022 här:
https://birdlife.se/…/fageltornskampen/anmalda-fageltorn/