Årsmötet

Föreningens årsmöte blev mycket lyckat med knappt 50 deltagare. Roligt att se hur mycket som görs i föreningen och att vi nu ökat den kvinnliga representationen i styrelsen då Barbro de Jounge och Petra Ögren valdes in. Varmt välkomna!

UOFs naturvårdspris gick till Peter Schmidt för sitt engagemang i insamlandet av kunskap om Upplands fågelfauna. Grattis Peter!

Kvällens höjdpunkter var annars Per Alströms fantastiska föredrag om sitt fågelutforskande i Kina med titeln Dimma, regn, lera och nya fåglar: 30 års fågelforskning i Kina.

”I onsdags höll föreningen ett mycket lyckat årsmöte med knappt 50 deltagare. Roligt att se hur mycket som görs i föreningen och att vi nu ökat den kvinnliga representationen i styrelsen då Barbro de Jounge och Petra Ögren valdes in. Varmt välkomna!

UOFs naturvårdspris gick till Peter Schmidt för sitt engagemang i insamlandet av kunskap om Upplands fågelfauna. Grattis Peter!

Kvällens höjdpunkter var annars Per Alströms fantastiska föredrag om sitt fågelutforskande i Kina med titeln Dimma, regn, lera och nya fåglar: 30 års fågelforskning i Kina.”