Årsmöte 2016 och Naturvårdspriset

På onsdagens årsmöte avhandlades det gångna och det kommande verksamhetsåret inför ett fyrtiotal medlemmar. Styrelsen och våra verksamhetsgrupper presenterade sina planer för 2016. Om du är intresserad av att hjälpa till i någon verksamhetsgrupp är du mer än välkommen! Kontaktuppgifter hittar du längst ner i inlägget.
Dessutom lanserade vi vår strategi för de kommande fem åren, Mot 1000 medlemmar och fler aktiva. En glädjande nyhet är att UOF vid årsskiftet hade 888 fullbetalande medlemmar och 113 familjemedlemmar – alltså totalt 1001 personer!

_DSC0033
Mikael Malmaeus presenterar Fågelskyddsgruppen

UOFs Naturvårdspris 2016 delades ut till Föreningen Dalbyviken, representerad av kassören Carina Kumlin. Dalbyviken är en fin fågellokal söder om Uppsala som de senaste åren har restaurerats och gjorts mer lättillgänglig, och området kommer även att bli naturreservat. I nästa nummer av FiU kommer en artikel om Dalbyviken och dess upprustning. Läs mer om Dalbyviken på Föreningen Dalbyvikens hemsida. Styrelsens motiveringen till priset hittar du här.

Carina Kumlin mottar Naturvårdspriset
Carina Kumlin mottar Naturvårdspriset

Efter fika höll Ulrik Lötberg en mycket intressant föreläsning och projektet med GPS-märkning av skräntärnor och trutar i Björns skärgård. Vi har mycket kvar att lära oss om fåglars rörelsemönster!

_DSC0067
Bild från Ulrik Lötbergs föredrag

UOFs verksamhetsgrupper:
CES-ringmärkning Oxängen – Nina Janelm enjigrrl@yahoo.com
Fågelskydd – Mikael Malmaeus mikael.malmaeus@gmail.com
Fåglar i Uppland (tidskrift) – Peter Schmidt peter.kauffeldt.schmidt@gmail.com
Försäljning – Adam Sterno oriolusforlag@oriolusforlag.se
Program – Per-Johan Ulfendahl perjohan.ulfendahl@telia.com
Regionala rapportkommittén – Fredrik Friberg fredrik.friberg@trafikverket.se