Aktiviteter helgen vecka 6

7 februari är det premiär för exkursioner i Uppsala stad för att ta del av intressanta övervintrare som pilgrimsfalk, strömstare, stenknäck m.m.

Ordinarie exkursion samlas vid Helga Trefaldighetskyrkan

Småfågelskådarnas framflyttade exkursion för barn mellan 6-12 år samlas vid Svandammen utanför konditori Fågelsången (OBS flyttat från Biotopia!) för en promenad runt Uppsala som avslutas med fika på konditori Fågelsången.
Anmälan till petter.halden(a)gmail.com