Tornseglarnas fascinerande liv

innehåll på sidan som pdf

Foto: Johan Lind/N

Till formen påminner tornseglarna om svalorna, varför de tidigare också kallades ”tornsvala”. Svalor och tornseglare jagar i luften efter insekter. Men till skillnad från svalorna som är ljusa undertill har tornseglare nästan helt svartbrun fjäderdräkt med mörk undersida och bara en liten vitaktig hakfläck. Tornseglaren är också något större och har smalare och skärformiga vingar som är längre än kroppen och flygsilhuetten liknar formen av ett ankare. Tornseglarens gälla skri skiljer sig tydligt från svalornas lågmälda ”pladdrande”.

Tornseglarna är flyttfåglar och är hos oss bara en kort tid – de kommer hit för att häcka ungefär mellan mitten av maj och mitten av augusti. Större delen av året tillbringar de i Afrika söder om Sahara, framför allt ovanför tropiska regnskogar i Västafrika och vid ekvatorn i Centralafrika. Flygvägen mellan vinter- och sommarområdet är – beroende på häckplats och övervintringsområde – 6000 till 10 000 km.

källa: Åkesson S, m fl (2012) Migration Routes and Strategies in a Highly Aerial Migrant, the Common Swift Apus apus, Revealed by Light-Level Geolocators. PLoS ONE 7(7): e41195

På kartan visas flyttvägen av en tornseglare från häckningsplatsen i Roslagen till övervintringsområdet på hösten (röd) och tillbaka på våren (grön). De blåa cirklar visar övervintringsplatser under perioden 22 oktober – 24 april. Tornseglaren gjorde en rundresa på ca 1800 mil.

Se mer om tornseglarnas flyttning i filmen (3:30 min) ”Tornseglare – luftens akrobater”, där vi får följa forskaren Susanne Åkesson (CAnMove, Lunds universitet) och hennes forskning om tornseglare.

Himlen är tornseglarens element: Tornseglarna spenderar nästan hela  livet på vingarna – i flykten jagar de insekter, dricker och badar i regnet, parar sig och sover. De flyger under flera månader utan avbrott, och landar i stort sett bara under häckningen vid sina bon. Unga tornseglare är luftburna från det att de lämnar boet tills de häckar för första gången efter 2-3 år. När tornseglare övernattar i luften stiger de upp till en höjd på mellan 1-3 km. Där glider de med låga hastigheter genom natten, men en av hjärnhalvorna alltid aktiv. Häckande tornseglare övernattar dock i sina bohål.

Flyktartist tornseglare: I glidflykt flyger de med en hastighet på ca 30-40 km/h, vid insektsjakt ca 40-60 km/h, vid flyktspel ca 100 km/h och kan nå en maximal hastighet upp till 200 km/h. Per år kan det bli en flygsträcka upp till 200 000 km vilket är ungefär 100 gånger sträckan Malmö-Abisko.

Tornseglare livnär sig på insekter som de fångar i luften. Huvudföda är flygande bladlöss och myror, flugor, blomflugor, skalbaggar, myggor, samt spindlar som driver fram i luften. Födan samlas i strupsäcken där det bakas ihop av saliv till en ca hasselnötsstor boll som kan innehålla flera hundra insekter. Föräldrafågeln levererar ca en boll varje timme till ungarna.

Flugsnappande tornseglare, med strupsäcken fylld av insekter. Foto: Annika Rastén

För att samla ihop insekterna flyger en tornseglare 600 – 800 km per dag (sträckan Malmö-Mora eller -Sundsvall). Och under en hel häckningssäsong blir det upp till 2 kilo insekter som ett par matar sina ungar med!

Tornseglare är kolonifåglar och söker sällskap. På kvällarna flyger de ofta i grupper tillsammans och jagar blixtsnabbt genom gatorna och mellan hus. Sina gälla ”srii – srii” väcker hos oss känslan av livsglädje. För tornseglarna har ropen viktiga funktioner. I sitt mörka bohål kan de känna igen sin partner eller en konkurrent. Skriande tornseglare attraherar andra tornseglare och på så sätt kan icke häckande ungfåglar hitta kolonier och en egen boplats.

Se (och lyssna!) på en ”screaming party” – en grupp tornseglare som flyger skriande tillsammans mellan hus.

Bobygget är ett livslångt projekt: Tornseglare samlar bomaterial – uppvirvlade grässtrån, småfjädrar, flygande frön och hår – i flykten och limmar ihop det med saliv till en liten boskål. De är ortstrogna och kommer ofta tillbaka till samma hål år efter år. Varje år bygger paret på boet och samma boskål används hela livet.

Ett tornseglarliv kan vara ganska långt: i genomsnitt ligger livslängden vid 5-8 år. Den äldsta kända individen blev 21 år. Tornseglare lägger 2-3 vita ägg i en kull per säsong. Båda föräldrarna delar på ruvningen av kullen och matningen av ungarna.

Tornseglarungar stannar länge i boet. Det tar 5-8 veckor innan de är självständiga. Men de måste vara redo för deras första störtdykning ur boet: när de flugit ur boet kommer de inte tillbaka till det. Nu ska de flyga tills de själv häckar för första gången ett par år senare. En ung tornseglare måste alltså kunna allt den behöver för att överleva när den ger sig ur boet. För att första flygningen ska lyckas tränar ungarna sina flygmuskler i boet. De styrketränar genom att stödd på sina vingar övningsflyger ”på torra land”.

Två stora ungar ungefär 38 dagar gamla, den ena styrketränar. Bild från webbkamera i Jastrzębie Zdrój, Polen

Se här på en film med styrketränande tornseglarunge från en webbkamera i Bristol, Storbritannien.

Vädret spelar en viktig roll i förekomsten av insekter. I högtrycksområden med bra väder (sol och värme) finns det gott om insekter. Vid lågtryck med dåligt väder (kyla, regn och blåsigt) finns det mycket färre insekter. Tornseglarnas specialisering på flygande insekter innebär då problem vid blött och kallt väder.

Men de kan undvika lågtrycksområden genom en så kallad ”väderflykt”. När det närmar sig sämre väder kan fåglarna känna av en minskad insektsmängd och förändrade tryckförhållanden och ge sig av upp till hundratals kilometer för att hitta bättre väderförhållanden. Ungarna i boet får då klara sig flera dagar utan mat. För att överleva sänker de vissa kroppsfunktioner: kroppstemperaturen minskar, hjärtat slår långsammare och andningsfrekvensen minskar. I denna typ av dvala kan de leva på sina fettresurser i över en vecka till föräldrarna kommer tillbaka med föda.

Häckningscykel: I Sverige lägger tornseglarna ägg (normalt 2-3) i månadsskiftet maj-juni vilka de ruvar 18-25 dagar. Ungarna är i boet i 37-56 dygn och lämnar boet mellan slutet av juli och mitten av augusti. Den varierande längden på ruvnings- och uppväxtperioden beror på väderförhållanden vilka påverkar om det är bra tillgång eller brist på föda.

Se på tornseglare som matar ungar i boet (Bristol, Storbritannien)

Fler filmer om tornseglarnas liv:

NATURE Swifts – BBC – Autumnwatch 2015, delar av programmet Autumn watch med filmlipp från en tornseglarholk i Bristol, Storbritannien

Och här finns en bra text av Chris Packham om tornseglare.


Material och text sammanställt av Debora Arlt. Text till större delar baserad på material i broschyren ”Das Mauersegler-Baubuch” utgiven av LBV München

Foto: Tomi Muukkonen/birdphoto.fi
Foto: Tomi Muukkonen/birdphoto.fi