En tillbakablick till juni

Decembermörkret. Trots det finns fåglar att skåda – jag menar utöver de vanliga: kungsfiskare, lappuggla och inte minst tallbitarna! Men när det ändå känns lite grått och trist – låt oss blicka tillbaka. Hur gick det då med göktytorna i Hågadalen? En kull hade blivit märkt i en holk i Hågadalen, vid midsommar (läs det tidigare inlägget här).

Här följer några bilder som Petra Ögren har tagit, som visar en av föräldrarna som kommer och matar ungarna. Ett par dagar senare hade ungarna flugit ut holken – häckningen gick alltså bra och alla ungarna flög ut!

Och här kan man se hur det hela på film:

Förälder matar ungar 30 jinu 2019. (filmad av Petra Ögren)

Göktytor

Här har en vuxen göktyta blivit ringmärkt och innan den släpps får den uppvisa varför den heter ”wryneck” på engelska och ”Wendehals” på tyska – se på video som spelats in av Petra Ögren:

Lasse Fröjdlund fick årets naturvårdspris för att på ett dedikerat sätt och med inspirerande intresse och driv, samlat intresserade för att arbeta med att förbättra för länets göktytor (se inlägg 2019/03/22). Genom att sätta upp och kontrollera holkar har både kunskapen om och förutsättningarna för göktytan förbättrats.

Just nu är göktytorna i full fart med att mata sina ungar, de första ungarna blir flygfärdiga i dessa dagar. Innan ungarna lämnar holken passar Lasse & co på att ringmärka både ungarna och deras föräldrar för att kunna studera vilka som överlever och kommer tillbaka för att häcka påföljande år och var de slår sig ner.

Det har visat sig att det är ytterst få av de ungfåglarna som slår sig ner för att häcka i sina hemmamarker. De vuxna däremot återkommer ofta till en holk i närhet där de häckat tidigare.

En unge ca två veckor gammal har blivit ringmärkt. Foto: Debora Arlt