Förslag till reviderade stadgar

På årsmötet 2022-03-27 informerade styrelsen om förslag på reviderade stadgar. Styrelsen föreslog att föreningens stadgar uppdateras och att förening går med i
BirdLife Sverige (moderföreningen). Stämman antog förslaget. Ta del av förslaget nedan, som kommer att behandlas slutligen på nästa årsmötet.

Förslaget ser du här