Tre tornseglarungar ringmärkt nu

2019-07-20 berättar Janne Wärnbäck: Det är just nu full fart på paret i holken, och undra på det med tre hungriga ungar. Alla ungar var i samma storlek vid ringmärkningen och kändes som de hade fått ordentligt med mat.

Jannes döttrar tar hand om de tre ungarna vid ringmärkningen.

Flygträning hos tornseglarna i Högby

2019-07-12: Flygträning – än så länge anas dock inte så mycket av den kommande mästerliga flygfärdigheten. Men ska man bli mästare så ska man nog börja träna musklarna tidigt:

en av de tre ungarna flaxar med vingarna för att träna musklarna (korrekt datum för inspelningen är 2019-07-12)