Skapa nya boplatser – Externa tornseglarholkar

innehåll på sidan som pdf

Hjälp bevara biologisk mångfald i städer genom hjälpa hushäckande fåglar som tornseglare: Skapa nya boplatser för tornseglare – på äldre hus som saknar lämpliga boplatser kan du sätta upp externa holkar.

Foto: Debora Arlt

Ett bra tillfälle att sätta upp holkar är i samband med renoveringar när det finns byggnadsställning. Om det gäller höga hus behöver man annars hyra skylift för att nå tillräckligt högt upp. För att sätta upp holkar behövs tillstånd av hyresvärden eller husägaren.

Hämta råd hos en tornseglarkunnig inför uppsättandet – lösningen behöver anpassas eftersom  förutsättningar för etablering av häckande tornseglare varierar från plats till plats.

EXTERNA HOLKAR

Om boplatser inte kan integreras i fasaden så kan man montera holkar på utsidan. Holkar kan köpas, eller enkelt byggas själv. Använd bra virke och häng holkarna direkt under takfoten så att de är skyddade från sol och regn. På så sätt håller holkarna längre, vilket är viktigt eftersom tornseglare ofta använder samma boplats under hela sitt liv.

När ladutak läggs om ersätts ofta takpannor med plåttak som inte ger utrymme för tornseglare eller andra takhäckande arter. Detta kan lätt åtgärdas genom att sätta upp holkar.

Tornseglare har flyttat in:

Holkar av virke eller träbetong kan köpas – t ex här.

Du kan också fråga ett lokalt snickeri om de kan bygga holkar efter ritning.

Eller snickra holkar för tornseglare själv:

Här hittar du Mått och instruktioner.

Mått och design kan anpassas beroende på var holken ska sättas upp. Och vad tornseglarna föredrar. Det kan lönar sig att bygga så likt tornseglarbostäder som är vanligt i området, dvs. håligheterna tornseglarna är van med. Till exempel, om de brukar häckar under takpannor kan det vara en ide att testa med en holkdesign som efterliknar kanten på ett tegeltak. – Detta var en lyckosam strategi vid ett takbyte:

Holkar kan sättas upp på alla typer av byggnader. Mått och design kan anpassas för att passa in holkarna varsamt för att smälta in  i byggnadens fasad.

Kyrkor med sina höga torn och tak kan erbjuda bra platser för tornseglare:

Rätt plats för holkar

  • Placera dem längst uppe direkt under eller strax nedanför takkanten. Det är där tornseglarna letar eftersom det är där de är vana att hitta hål på äldre hus. Det kan vara under takfoten, eller längs takfallen vid gaveln. För hus med platt tak är bästa platsen också strax nedanför takkanten.
  • Minimumhöjd bör vara 4 meter över marknivå, men gärna 6 meter eller högre.
  • Det ska finnas fria inflygningsmöjligheter riktade mot öppen mark eftersom tornseglare susar direkt in i bohålet med hög hastighet och inte har någon möjlighet att väja för hinder (träd, buskar, ställningar, utrymningsstegar, tvättlinor, ledningstrådar eller liknande).

Undvik placering ovanför fönster, balkong och uteplatser för att undvika möjliga konflikter med de boende. Tornseglare är renliga och det är sällan man ser spillning vid inflygningsöppningar och under bon. Men om en boplats tas över av en annan fågelart,  t.ex. gråsparv, kan det  samlas spillning nedanför boet. Av samma anledning – sätt upp externa holkar utan utrymme ovanför, eller använd holkar med sluttande tak, så att inte duvor kan bygga sitt bo ovanpå.

Tornseglare behöver fritt utrymme för att flyga in till boplatsen underifrån och vid utflygning behöver de ett par meter att falla och få vind under vingarna, placera holken minst 4 meter upp:

Kontakta gärna tornseglarprojektet Uppsala (kontakt: Debora Arlt) för ytterligare råd och vägledning.

Här hittar du en sammanställning över vad det är som tornseglare behöver för att kunna bygga bo och häcka:

CHECKLISTA – tornseglarhäckplatser

checklistan som pdf


Material och text sammanställt av Debora Arlt. Text till större delar baserad på material i broschyren ”Das Mauersegler-Baubuch” utgiven av LBV München