Projektnyheter – Tornseglare

Takbyte – försök med ersättningsholkar

Våren 2023 blev det akut med renovering av det gamla taket på en gård i Gudinge. Taket hade fått fuktskador och för att kunna säkra taket och byggsubstansen behövde taket renoveras och spalterna tätas. Det gamla taket var hem till minst 5 par häckande tornseglare. Eftersom det visade sig vara svårt att hålla deras inflygningshålen öppet erbjöds tornseglarna alternativbostäder. Sju holkar finansierad med stöd av LONA medel sattes upp, placerad precis under tornseglarnas gamla inflygningshålen.

Tornseglarna kom tillbaka. Tyvärr tyckte de inte att holkarna dög. Men tornseglare är mycket trogna sina gamla bon. När de kommer tillbaka från tropiska Afrika för att häcka hos oss så hittar de tillbaka till boet de byggde tidigare. De vet då exakt vart de ska och hur det ska se ut. Det kan då vara svårt att få de hitta och acceptera platser.

Här var det något par som efter envis letande hittade ett annat hål in under taket, och minst två par hade flyttat till ladans tak istället. Tornseglare kan vara lite konservativ och ha svårt att acceptera en annan ”arkitektur”. Men holkarna finns och några tornseglare kommer säkert att upptäcka de så småningom.

Behöver du renovera tak försök i första hand bevara tornseglarnas boplatser och deras inflygningsöppningar till de. Det är alltid det bästa för de redan etablerade paren att kunna komma tillbaka till sina gamla bon som de är mycket trogna till och använder i flera år. Om det dock inte är möjligt så är ersättningsholkar ett alternativ. Det fungerar i många fall, dock inte alltid direkt tyvärr.

Inneboende i projektholk

Under sommaren 2022 häckade tornseglare i en projektholk som Baltasar Pinheiro installerade på sitt hus 2019. Redan 2020 hade ett par flytta in!

Foto: Baltasar Pinheiro

Nya Rosendal ska ge plats för tornseglare

2022-06-17

Uppsala växer och ett av områden som utvecklas är Rosendal. En glad nyhet är att det kommer installeras holkar för tornseglare på några av hus som ska byggas. Först ut är Multihuset där det planeras för 10 holkar.

från en planritning. källa: Uppsala Kommun.

Nya holkar för tornseglare

2022-04-22

Huset utanför Uppsala behövdes renoveras tornseglarnas bon under taket kunde tyvärr inte bevaras. Nu hoppas husägarna Karin och Hans att tornseglarna, när de kommer tillbaka från sin vintervistelse i Afrika, vill flytta in i holkar istället. Holkarna sattes upp under taket, ungefär vid platserna där tornseglarna hade sina tidigare bon.

Det är värd insatsen och enkelt att sätta upp holkar – utan holkarna hade tornseglarna förlorat sina boplatser, men nu har de fått ersättningsbostäder.

Stort tack till Kåbo snickeriet (Uppsala jobbcentrum) som snickrade denna specialbeställning enligt hustakets mått!

Tornseglarna häckade tidigare i en spalt under takfoten. Nu finns det holkar på ungefär samma plats och som tornseglarna förhoppningsvis ska anamma istället. Det blev flertal ihopsatta holkar – totalt 20 boplatser. Foto: Karin Karlsson.
Detaljbild på holkarna. Foto: Karin Karlsson.

Tornseglarbroschyren är klar!

2022-02-18

Efter ett flerårigt arbete har broschyren nu gått i tryck! Hurra! Nu finns det hela 31 sidor med en mängd information om tornseglare och vad du kan göra för att bevara gamla boplatser och skapa nya. TACK till alla fotografer som har bidragit med fina bilder, TACK till all stöd som jag har fått, och största TACK till Caroline Jägerfeld – bästa layoutaren man kan tänka sig!

Tornseglarna behöver vår hjälp” – Information och råd för husägare, stadsplanerare, arkitekter, byggherrar och tornseglarälskande privatpersoner. 31 sidor

Statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt (LONA) är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Holkhäckning i Ultuna

2021-07-26

För fyra år sedan satte vi upp ett par holka vid Institutionen för Ekologi, SLU, Ultuna. Vi instellerade en liten högtalare och spelade tornseglarläten på morgon och kväll mellan maj-augusti under ett par år. Tornseglarna visade sig snabbt intresserade men det dröjde något år innan vi såg för första gången en tornseglare krypa in och undersöka holken. I år kunde vi konstatera att ett par hade flyttat in i en av holkarna – 15 juli flög en tornseglare in och efter det hördes det läten av ungar. 24 juli klättrade vi upp för se hur många ungar det var och för att ringmärka de. Det visade sig vara 3 ungar som var ca 30 dagar gamla. Idag 26 juni såg vi en av ungarna kika fram 🙂

En av de tre ungarna som kikar fram. Foto: Debora Arlt

Holkar för tornseglare i Hågadalen

2021-04-26

På initiativ av Uppsala Kommun blev nya holkar uppsatt vid Norra Norby gård i Hågadalen, Uppsala, i fredags. De pryder nu två lador i en utmärkt miljö för tornseglare med tillgång till födosöksmarker i Hågaåns dalgång alldeles intill. Tornseglare häckar gärna på ladutak när dessa är täckta med tegelpannor – då kan de lätt flyga in under tegelpannorna längst ner. Ladorna vid Norra Norby gård är dock täckt med plåttak vilket inte erbjuder några håligheter att komma in och bygga bo för tornseglare. Detta var lätt åtgärdat med holkar. Nu hoppas vi att några tornseglare hittar dit när de anländer i Sverige om några veckor. Tack för hjälpen med uppsättningen till Åsa Hedin och Jochen Schreiber (Uppsala Kommun)!

Foto: Jochen Schreiber.

Bygga – med plats för tornseglare?!

2021-01-28

Vill du vara en av de första i Sverige med att erbjuda tornseglarna integrerade boplatser i nybyggda hus?

Tornseglarna häckar i håligheter på våra hus – men många boplatser försvinner när hus renoveras och springor och håligheter stängs. Nybyggda och moderna hus saknar oftast håligheter som lämpar sig som boplatser. Men det är lätt att bygga faunavänligt utan att kompromissa med klimatanpassad värmeisolering t ex genom att integrera boplatser i fasaden.

Känner du till ett nybyggnationsprojekt, är du arkitekt eller stadsplanerare och vill vara med och vara en av de första i Sverige som erbjuder integrerade tornseglarboplatser? Tornseglarprojektet kan erbjuda holkstenar som kan integreras i fasaden. Kontakta tornseglarprojektet, projektkoordinator: Debora Arlt.

30 holkstenar väntar på att att integreras i en passande fasad:

Den här typen av holksten integreras delvis i fasaden, med en utstickande del med inflygningshålet:

I Danmark var man lite före – de första integrerade boplatser för tornseglare installerades Augusti 2020:

Holkstenar integrerades i svanemärkta 6-vånings bostadshus på initiativet av Jesper Toft, som driver http://mursejlerne.dk/ och gruppen ”Hjælp mursejlerne!”. Han kom i kontakt med arkitekterna som har varit intresserad från början att skapa även boplatser åt tornseglare.

’RäddaEnArt’ intervjuar Tornseglarprojektet

2021-01-28

Så här mitt i vintern då tornseglarna som bäst njuter av värmen i Afrika har RäddaEnArt ställt ett par frågor till Tornseglarprojektet. I RäddaEnArt’s nyhetsblad 3, 2020, kan man läsa om projektets syfte om att informera om tornseglarens situation och att driva ett antal bevarandeåtgärder inte minst runt ändrade metoder vid husbyggen för att stödja tornseglarna, samt om hur projektet kom till.

>Läs intervjun här

Tornseglare över hustaken (Foto: Annika Rastén)

Naturvårdspris för tornseglarna

2020-09-26

I lördags delade Naturskyddsföreningens Uppsala krets ut Georg Sjöbergs Naturvårdspris 2020. Den gick till Vilhelm Nilsson för sitt framåtsträvande lantbruk i balans med vardagslivet och naturen i Håga: Uppsala Naturbete, och Debora Arlt för sitt engagemang i den praktiska naturvården för bl a tornseglarna i Uppsalas närhet. Det var Debora som drog igång UOF Upplands Fågelskådarnas Tornseglarprojekt. Tack vare Statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt (LONA) och samarbete med Uppsala Kommun och Biotopia blev detta möjligt. Och inte minst Biotopias engagement har lyft projektet!

Inflyttning i Gåvsta!

2020-06-20

Baltasar satt upp 3 holkar för tornseglare på sitt hus i Gåvsta våren 2019. 21 juni 2020 berättar han att tornseglare har flyttat in i alla 3 holkar – suveränt!

Baltasars holkar i Gåvsta. Foto: Baltasar Pinheiro

Tornseglare kan vara kinkiga

2020-05-27

Tornseglare verkar kunna ha sökbild efter bra boplatser som formas efter vad som erbjuds i området. Är det håligheter bakom svartmålade hängrännor som gäller så är det där de söker, och lätt ignorerar allt annat som erbjuds – läs berättelsen från en tornseglarkoloni i Bristol här. Är det under takpannor de är van att hitta boplatser så kan det vara en ide att anpassa holkdesignen:

Idag fick vi e-post med texten: ”Idag flyttade Tornseglarna äntligen in! Jag lydde ditt råd att bygga så likt tidigare bostad som möjligt, och det fungerade. Stort tack igen, från mycket lättad och lycklig tornseglar-hyresvärd!”

Fler holkar uppsatta 2020

Marcus Eriksson får 20 holkar för att sätta upp på sin gård i Simtuna Eklunda (Fjärdhundra). Flera lador täcktes några år sedan med plåttak och nu hoppas han på att åter kunna etablera tornseglare på sin gård. Lycka till!

Holkar sätts upp på en lada i Rasbo. Foto: Roland Laine
Nya holkar i Nåntuna. Foto: Roland Laine
Plåttäckta lador på en gård vid Enköping ska får holkar för tornseglare. Bilden tagen 2019. Foto: Veronica Lundh
Samma lada vid Enköping, nu målad och med holkarna uppe april 202o. Foto: Veronica Lundh
Nya holkar här å en villa i Björklinge. Foto: Hans Nyberg

Holkar till tornseglarna på Lövsta

3 juni 2020 publicerar SLU en nyhet om att det har satts upp holkar för tornseglare på SLU:s forskningsgård Lövsta utanför Uppsala. Takbeläggningen behövde bytas från takpannor till plåt. För att tornseglare skulle fortsätta kunna häcka på ladugården sattes det upp holkar som ersättningsbostäder. Lasse Fröjdlund medlade kontakten med tornseglarprojektet som bidrog med några av holkarna. Här kan du läsa hela nyheten.

uppdatering 24 juni: Lyckat satsning! Tornseglarna har flyttat in – jag såg tornseglare titta in i två av holkarna när jag var där på morgonen.

Tornseglare som tittar ut från en av holkarna i Lövsta. Foto: Debora Arlt

Frågor om takrenoveringar

När tak ska renoveras och läggas om undrar många hur man göra det för att behålla tornseglarna som häckar under takpannorna, eller i luftspalt under takfoten. Det första är att utföra arbeten utanför tornseglarnas häckningssäsong när de behöver tillgång till boplatserna, dvs innan början av maj och efter slutet av augusti. Försök sedan att bevara bon och boplatserna i möjligaste mån så att tornseglarna kan fortsätta använda de efter renoveringsarbeten är klar. När det är inte möjligt att ersätta gamla med nya takpannor utan takplåt är det enda alternativet så blir enda sättet att hjälpa tornseglarna att erbjuda de holkar so ersättningen. Mer information finns här.

Ett hus ska renoveras. Under takpannorna häckar tornseglare. För att tornseglarna ska kunna häcka utan störning ska arbeten vid bon (tak, takfot) utföra innan början av maj och/eller efter slutet av augusti. Undvik också byggnadsställning som kan hindra tornseglarna att flyga in till sina bon i närheten av inflygningsöppningar under tiden maj-augusti. Foto: Irene Bellman

Inventering av tornseglarna i Uppsala fortsätter

2019-07-24

Det är full fart på tornseglarna nu! Ungarna börjar bli stora – i en holk där vi följer en tornseglarfamilj är de tre ungar nu ca 25 dagar gamla – du kan se på tornseglarna i Högby här! När tornseglarna matar sina ungar så är det också många ett- eller två-åriga tornseglare som än så länge inte häckar själv men svischar runt kolonierna i sitt sökande efter egen framtida boplats. Det är ofta man kan se grupper av skriande tornseglarna som i snabbt och ibland rätt akrobatisk flykt flyger förbi vid bebodda häckplatser. När de skriar får de ibland svar av någon vuxen eller ungarna som sitter inne i bon. Här är det fullt ös vid ett hus i centrala Uppsala:

Ser man skriande tornseglare flyger såhär tätt förbi intill och förbi hus i höjd med taket, och mögliga boplatser i spalter och nischer, så kan man vara säkert att det finns bon med häckande tornseglare. Läs mer om inventeringen och titta på kartan här.

Fler holkar: många som har hjälpt med nya bostäder åt tornseglare

2019-06-30

Tornseglarprojektet får LONA-stöd under 2018-2020 och för en del av medlen köper vi tornseglarholkar. Vi erbjuder holkarna till intresserade för att uppmuntra och initiera holkuppsättningar. Flera holkar sattes upp på bland annat ett par gårdar (vid Öregrund och Enköping), och ett par villor i Uppsala och Gunsta. Det var också några som byggde tornseglarholkar på Biotopias holkbyggarkväll i mars och på Bioblitzen i maj, och satte upp dessa på lämplig plats. Det kan med fördel monteras flera holkar eftersom tornseglarna häckar gärna i kolonier.

Är du intresserad att montera holkar på din villa, eller tror att din bostadsrättsförening skulle vara intresserad – kontakta oss gärna! Skriv till info.uof@gmail.com eller Debora.Arlt@slu.se.

Sveriges första tornseglartorn – på en kulle i Röbo!

2019-05-20

Finns det inga hus kan man sätta upp ett torn eller ”tornseglarhotell”. Initierat av Biotopia invigde vi Uppsalas och Sveriges första tornseglartorn på en kulle i Röbo under Bioblitzen 18 maj 2019. Med stöd från Uppsala kommun och hjälp av Kåbo Snickeriet, finns det nu 16 holkar under ett litet gemensamt tak.

Tornet restes av Kåbo sickeriet. foto: Emil V. Nilsson
Tornet på plats efter invigningen. foto: Debora Arlt
”Tornseglarhotellet” består av 16 holkar. foto: Joakim Karlsson

Och bara några veckor senare restes Sveriges andra tornseglartorn i Stockholm! Genom Tornseglarprojektet Stockholm.

Tornseglartorn i Stockholm. foto: Daniel Stenberg

Nya bostäder åt tornsglare – holkar på Eksätravägen

2019-04-27

Ett mål för tornseglarprojektet är att öka antal boplatser för tornseglare. Det finns ett antal liknande projekt i framförallt Storbritannien, Belgien, Schweiz och Tyskland – som har satt upp holkar med stor framgång (exempel 1, exempel 2, fler exempel). I Sverige är det framförallt privata entusiaster som sätter upp holkar, men sedan några år tillbaka drivs ett projekt genom Stockholms Ornitologiska Förening. Tornseglarprojektet Uppsala kom igång 2018 och nu har vi i ett första samarbete med en bostadsrättsförening satt upp ett större antal holkar. Lördag 27 april fick vi upp 27 holkar på några 4-våningshus och ett 2-våningshus i Brf Tomtebo, på Eksätravägen i Södra Gottsunda.

Ordföranden Hannes Skarin hade hört om projektet och kontaktat oss. Det finns redan några tornseglarbon på några av husen, i hålrum under takfoten genom en luftspalt. Men inte alla hus har spalter, och inte alla luftsspalt är tillgängliga. Nu har vi utökat antalet boplatser. Att det redan finns tornseglare i området eller närheten hoppas vi ska underlätta att de icke-häckande individer i kolonin och ungfåglarna kan snabbare upptäcka de nya bostäderna.

Hannes och Stefan Gustafsson ställde upp på sin fritid för att montera holkarna och hade synligen kul (se bilderna nedan). De som hjälpte till var Bosse (från Brf, fixade tillgång till el och fika), Petra Ögren, Jonas Knape och Debora Arlt.

Några bilder från uppsättningen:

Här ska några holkar upp – bra plats med fri inflygning och skyddat från sol och regn under takfot, här längst uppe på 4-våningshus. Foto: Debora Arlt
Montering av holkar. Foto: Debora Arlt
Montering av holkar, här på gaveln av ett 2-våningshus. Foto: Debora Arlt
Stefan Gustafsson och Hannes Skarin (ordförande Brf Tomten på Eksätravägen) har kul med att sätta upp holkarna. Foto: Debora Arlt
Fler holkar. Totalt blev det 27 nya holkar. Foto: Debora Arlt

Rädda tornseglaren – podd och film

2019-03-22

Nu är de publicerade: podden och tre filmer som Biotopia och vi spelad in tillsammans under 2018!

Tornseglaren, fågeln som skapar högsommarens soundtrack, har minskat dramatiskt de senaste tjugofem åren. Hör Naturpodden om varför tornseglaren är hotad och vad du kan göra för att hjälpa den. Lyssna här

Du kan också se på film om hur man bygger och sätter upp en holk för tornseglare, och följer med oss när vi ringmärker tornseglarna som häckat i en holk. Du hittar tre klipp i nedre delen av denna sida

————————————————–

Tornseglarna – vad hände sommaren 2018?

På stadskogens dag – tornseglare fångar intresset av besökarna.

Närmare seglarna – vi köpte en holkkamera och installerade den i en holk hemma hos Jan Wärnbäck där ett par tornseglare har häckat i flera år.

Tornseglare i Högby. Foto: Jan Wärnbäck
Tornseglarholken utrustat med kamera. En förälder kommer med mat till ungarna. Foto: Emil Nilsson
De två ungarna gör flygövningarna inne i holken, 3 augusti, bara någon dag innan de gav sig av.(Datumet på bilden stämmer inte med verkligheten.)

Podd och film inspelningar – under våren och sommaren 2018 har vi spelat in hur vi bygger och sätter upp en holk, vi har filmat tornseglare vid en holk och när vi besöker en holk för att ringmärka ungarna. Filmen och podd ska bli klar under vintern. Film och podd görs av Biotopias Naturpodden.

20 juli: Här är Naturpodden med när vi ska ringmärka tornseglarfamiljen som bor i Jannes holk. Det ska bli både film och podd av detta! Janne Wärnbäck letar upp rätt sida i protokollet, Debora Arlt assisterar. I bakgrunden syns holken under takfoten. Foto: Emil V. Nilsson.

Vetenskapsradio P1 2018-07-25:
Debora Arlt var också med på ett kort inslag på Vetenskapsradion om bistadsbristen hos tornseglare. Lyssna på avsnittet här: Bostadsbrist drabbar tornseglare