Vitryggsprojektet öppet möte 23 feb

På tisdag håller vitryggsprojektet möte i Uppsala. UOFs medlemmar har möjlighet att delta och få veta mer om vad som händer inom projektet. Är du intresserad så ta chansen att få höra direkt från projektet om arbetet med vitryggig hackspett!

Antalet deltagare är begränsat så det krävs anmälan till projektledare Kristoffer Stighäll på kristoffer.stighall@naturskyddsforeningen.se

Lokal: Sal 3, EBC, Norbyvägen 14, Uppsala.
Tid: kl 18:00-21:00 som längst

Välkommen!

Red_20150520_White_backed_Woodpecker_2Cy_Male_Colorringed_Red_and_Blue_Djupstrommen_Batfors_ind_1_002

Dagordning för mötet:

1) Resultat fågelåret 2015 inklusive invasion österifrån.

2) Hänt sedan sist: ÅGP; Bergviks vitryggsområden; restaureringar Uppland.

3) Ny lövskogsanalys i Mellansverige. Nya ”okända lövtrakter”.

4) Information om framtida samarbeten med djurparker.

5) Projektets förslag biotop-restaureringar för året.

6) Info från Färnebofjärden.

7) Planering inventering under våren – breddad inventering.

8) Övriga frågor