Vendelsjön och ringmärkning – söndag 12 maj

OBS denna exkursion är flyttad från lördag till söndag.

Vendelsjön är en av Upplands förnämsta fågellokaler och också enda platsen i landskapet där det bedrivs standardiserad ringmärkning. Följ med UOF till ringmärkningsnäten för riktig närkontakt med flera av vassens doldisar som säv- och rörsångare. Vi avslutar vid Vargropen bland svarttärnor och dvärgmåsar.

Anmälan: Anders Arnell 0705-234478. Samling: Kl. 06.00 vid Helga Trefaldighetskyrkan.

Kostnad: 60 kr.

vendelsjon