Vardagsvandring: Vissjön 2 maj

Följ med ut till Vissjön på tisdag! Storspovar, orrar och trädpiplärkor häckar på myren som är av närmast norrländsk karaktär. Efter skymningen kan man få höra dvärgbeckasinen spela. Kort gångsträcka.

Samling: kl 19:00 vid Läby grustag, se karta.
Vandringen leds av Jon Hessman.

Orre. Foto: Peter Schmidt