Vardagsvandring: Tjocksta och Danmark

Diverse rovfåglar kan ses över fälten och flockar av finkar och fältsparvar drar omkring. Gäss och ljungpipare rastar. Runt Linnés Hammarby träffar vi på några av skogens fåglar.

Samling: kl. 16.30 på parkeringen vid Linnés Hammarby. Ca 5 km vandring.

Vardagsvandringar är kostnadsfria och ingen anmälan behövs. Vid frågor kontakta Jon Hessman, e-post jonhessman@hotmail.com eller tel. 073-554 40 84.

Varmt välkomna!

Steglits
Steglits