Vardagsvandring: Lunsen 25 apr

I de fina skogarna i norra Lunsens naturreservat blir våren allt mer påtaglig. Spillkråkor trummar medan trastar och finkar sjunger för full hals. Kanske har någon svarthätta eller trädpiplärka hunnit anlända, eller träffar vi rentav på den skygga järpen?

Samling: kl 17:30 på parkeringen vid Vreten i södra delen av Sävja. Länk till karta. Ca 5 km vandring.
Vardagsvandringar är kostnadsfria och ingen anmälan behövs.
Vid frågor kontakta Jon Hessman, e-post jonhessman@hotmail.com eller tel 073-554 40 84.

Kanske är den första grönsångaren på plats? Foto: Göran Haglund