Vardagsvandring: Halmby 11 apr

Vi går ett varv i det vackra slättlandskapet väster om Funbosjön. Sädesärlor och starar födosöker på fälten intill rastande flockar med rödvinge- och taltrast. Sånglärkor drillar medan bofink, rödhake och järnsparv sjunger från skogen. Kanske träffar vi en tidig stenskvätta.

Samling: kl 17:30 vid den lilla grusväg som utgår från vägen mellan Halmby och Gråmunkehöga, se länkad karta. Ca 4 km vandring.
Vid frågor kontakta Jon Hessman, e-post jonhessman@hotmail.com eller tel 073-554 40 84.

Taltrast. Foto: Göran Haglund