Vardagsvandring: Håga ängar 28 mar

På tisdag är det årspremiär för våra uppskattade vardagsvandringar, och lägligt nog har våren gjort sitt intåg på allvar.

Vi träffas vid Björns hög där sånglärkan drillar och staren gnisslar. I Nåsten möts vi av bofinkars och andra tidiga vårfåglars orkester och träffar på mesar, hackspettar och korsnäbbar. En tidig morkulla eller skogssnäppa spelar över granarna. Om det vill sig väl ser eller hör vi någon uggla.

Samling: kl 16:30 på parkeringen vid Björns hög. Ca 5 km vandring.
Vardagsvandringar är kostnadsfria och ingen anmälan behövs.
Vid frågor kontakta Jon Hessman, e-post jonhessman@hotmail.com eller tel 073-554 40 84.

Tofsmes. Foto: Peter Schmidt