Vardagsvandring: Dalkarlskärret, Toran, Dalbyviken 30 aug

Premiär för det nygamla konceptet vardagsvandringar, där vi letar fåglar till fots på våra favoritlokaler runtom Uppsala!

Imorgon kväll besöker vi det underbart natursköna området mellan Dalkarlskärret och Dalbyviken, där vi får se ett flertal småfåglar och våtmarksfåglar. Vi hoppas på guldkorn som gråhakedopping, lärkfalk, stjärtmes och nötkråka. Ca 5km vandring.

Samling: parkeringen vid Dalkarlskärret kl 18:30.
Vardagsvandringar är kostnadsfria och ingen anmälan behövs. Vid frågor kontakta Jon Hessman, e-post jonhessman@hotmail.com eller tel 073-554 40 84.

Sothöna
Sothöna