Trutar och trastar 24 feb

Vid Upplands-Bro ligger Högbytorpstippen där trutar och havsörnar flockas. Det finns chans att hitta vittrut. Tubkikare rekommenderas. Därefter fortsätter vi till Ådö, söder om Bro. Här dignar träden av mistlar som de övervintrande dubbeltrastarna glatt förser sig av. På hemvägen åker vi via Bålsta och Hjälstaviken. Kanske träffar vi på vårens första gäss.

Anmälan: Gunnar Ehrenroth, tel 076-780 70 17 eller epost gunnar.ehrenroth@gmail.com
Samling: kl 07:30 vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala.
Resekostnad: 70 kr

Gråtrut. Foto: Jon Hessman