Småfågelskådarna: Vinterfåglar i Uppsala

Välkommen på en vintervandring i Uppsala där vi kommer att försöka se pilgrimsfalk, strömstare och sidensvans. Vi samlas vid Biotopia och går via Domkyrkan till Upplandsmuseet och tillbaka till Biotopia, där vi avslutar med fika.

Exkursionen vänder sig till barn i åldrarna 6−12 år i sällskap med förälder/närstående. Guidar gör Petter Haldén.

Samling: kl 09:00 utanför Biotopia, Vasaparken
Anmälan: Petter Haldén, e-post petter.halden@gmail.com

Varmt välkomna!

Strömstare. Foto: Jon Hessman