Småfågelskådarna: Garnsviken – Askare hage

Säsongens första utflykt med småfågelskådarna går till Garnsviken nära Venngarns slott. Sedan några år finns här ett ståtligt fågeltorn i flera våningar som nås via en stadig spång. På vattnet ser vi änder och gäss och på de betade strandängarna rastar långbenta vadare på väg till norra Sverige.

Guidar ikväll gör Eskil och Fredrik Friberg som har mycket att berätta om lokalen. Ta gärna med fika!

Anmälan: Petter Haldén, e-post: petter.halden@gmail.com
Samling: Parkeringen mellan Venngarns slott och Fiskartorpet kl 18.30

Småfågelskådarna är Upplands Ornitologiska Förenings verksamhet för fågelintresserade barn i åldrarna 6−12 år. Exkursionerna vänder sig till barn med medföljande anhörig.

Grönbena
Grönbena