Röj för vitryggig hackspett 25 feb

Vill du vara med och göra en riktig naturvårdsinsats finns möjligheten nu på lördag med start klockan 9! Under ledning av Ulrik Lötberg ordnas en granröjning vid vitryggsområdet Pellesberget sydost om Gysinge.

Kläder för fysiskt arbete och reflexväst för synbarhet är ett måste. Egen matsäck medtas. Samåkning ordnas.

Vill du anmäla medverkan eller har frågor, hör av dig till Ulrik Lötberg: tel 0708-13 93 86 alternativt Ulrik.Lotberg@54u.se

Vitryggig hackspett. Foto: Petter Haldén