Nattsångare

Lördag 15 juni är det vårens sista programpunkt – nattsångare! Passa på att vara med och lyssna på skönsjungande nattsuddare:

Anmälan: Peter Schmidt 0730-673145.
Samling: Kl. 21.00 vid Helga Trefaldighetskyrkan.
Kostnad: 80 kr.