Lär känna din fågelbok med uggleexkursion 8 mar

Vårvintern är en utmärkt tid att förbereda sig inför den stundande anstormning av fåglar som vi alla väntar på till våren. För att vi ska känna oss lite säkrare på vad vi ser kommer vi att diskutera fåglar utgående från våra fågelböcker under fem tillfällen från februari till början av april. Vid varje tillfälle fokuserar vi på en särskild fågelgrupp.

Dagens tema: duvor, hackspettar och ugglor
Om vädret tillåter gör vi en spontan uggleutflykt direkt efter träffen, så ta med varma kläder om du vill följa med. Ta också gärna med bil, vi räknar med att många kommer ikväll och det vore synd om inte alla kan följa med ut på grund av bilplatsbrist.

Vi ses på Biotopia i Vasaparken onsdag kl 18:30!

Hökuggla. Foto: Göran Haglund