Lär känna din fågelbok 8 feb

Vårvintern är en utmärkt tid att förbereda sig inför den stundande anstormning av fåglar som vi alla väntar på till våren. För att vi ska känna oss lite säkrare på vad vi ser kommer vi att diskutera fåglar utgående från våra fågelböcker vid fem tillfällen under våren.

Först ut: änder, svanar, gäss och storkfåglar!

Vi träffas onsdag kl 18:30 på Biotopia i Vasaparken. Välkomna!

Mindre sångsvan. Foto: Peter Schmidt