Lär känna din fågelbok 5 apr

Vårvintern är en utmärkt tid att förbereda sig inför den stundande anstormning av fåglar som vi alla väntar på till våren. För att vi ska känna oss lite säkrare på vad vi ser möts vi och diskuterar fåglar utgående från våra fågelböcker vid fem tillfällen under våren.

Vi är redan framme vid vårens sista träff! Den här gången går vi igenom trastarna, som redan börjat återvända från vinterkvarteren, och sångarna, som snart står för dörren.

Vi träffas onsdag kl 18:30 på Biotopia i Vasaparken. Välkomna!

Trädgårdssångare. Foto: Göran Haglund