Isfria sjöar 12 nov

Vi besöker Hosjön och Skedviken där stora flockar med storskrakar och salskrakar fiskar. Med lite tur kan även bergand ses. Havsörnar oroar flockarna. Kort gångsträcka.

Anmälan: Gunnar Ehrenroth, tel 076-780 70 17 eller e-post gunnar.ehrenroth@gmail.com
Samling: kl. 08.00 vid Helga Trefaldighetskyrkan.
Kostnad: 70 kr

Foto: Göran Haglund
Foto: Göran Haglund