Holkbyggarkväll på Biotopia, 1 mars 2023, för unga och vuxna!

Onsdagen 1 mars klockan 18.00 – 20.00 är Biotopias holkverkstad öppen för ungdomar och vuxna. Detta är ett samarbete mellan Biotopia och Upplands fågelskådare, UOF. Vi som deltar från oss är Debora Arlt och Lasse Fröjdlund. Vi har gamla nummer av Fåglar i Uppland (FiU) i lokalen för de som vill ta ett exemplar. Välkomna!